เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า น้องเว็บไซต์ ด.ช. ธนชาต แสนโคตร อายุ 6 ปี ผ่าตัดครั้งแรกในชีวิต ตัดทอนซิลที่โตออก

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เชื่อว่าหลังผ่าตัดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าเดิม การพักผ่อน จะพักผ่อนได้เต็มที่ เมื่อไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางต่อระบบทางเดินหายใจ

น้องเว็บไซต์

รูปที่พ่อชอบมากที่สุด เนื่องจากมองแล้วเห็นท่าที ที่ขึงขัง เข็มแข็ง พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งอุปสรรคเล็กน้อยในวันนี้ด้วย

สถานที่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เลขที่ 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พ่อ และ แม่ ทำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของลูกเสมอ

Visited 5 times, 1 visit(s) today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที