เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า น้องเว็บไซต์ ด.ช. ธนชาต แสนโคตร อายุ 6 ปี ผ่าตัดครั้งแรกในชีวิต ตัดทอนซิลที่โตออก

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เชื่อว่าหลังผ่าตัดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าเดิม

การพักผ่อน จะพักผ่อนได้เต็มที่ เมื่อไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางต่อระบบทางเดินหายใจ

น้องเว็บไซต์

รูปที่พ่อชอบมากที่สุด เนื่องจากมองแล้วเห็นท่าที ที่ขึงขัง เข็มแข็ง พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งอุปสรรคเล็กน้อยในวันนี้ด้วย

สถานที่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เลขที่ 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พ่อ และ แม่ ทำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของลูกเสมอ

Spread the love
ครูป๋อง สอนคอมพ์

About ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที

View all posts by ครูป๋อง สอนคอมพ์ →