ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 สถาบันหลักของชาติ

ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะต้องช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทำร้ายทำลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไปให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ศาสนา หมายถึง คำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รักศาสนา จะเป็นผู้ที่นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ละความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึงเป็นผู้ที่ไม่นำคำสอนของศาสนานั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลส ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงำจิตใจ

พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว เราควรประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สถาบันทั้ง 3 นี้มีบุญคุณต่อเราอย่างมาก เพราะชาติ คือ แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ศาสนา คือ คำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี และพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทรงอาจดอททูเดย์ ขอประณามการกระทำใดๆ ก็ตาม บุคคลใดๆ ก็ตาม ที่มีพฤติกรรมอันเป็นบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ขอบคุณแหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/mikhwamrakchati1220/mi-khwam-rak-chati-sasna-phra-mha-ksatriy

ขอแชร์ด้วยคน

ขอแชร์ด้วยคน

ขอแชร์ด้วยคน การแชร์ โน่น นี่ นั่น บนโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย โดยส่วนตัวเห็นว่าเสียเวลา ตกเป็นทาสของโซเชียลจนเกินไป รับใช้โซเชียลมีเดียเกินไป โดยเปล่าประโยชน์ เว็บไซต์บรรดาที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่รู้จักกันดีนั้น มันก็คือเว็บไซต์ๆ หนึ่ง เราโพสต์อะไรลงไปก็เท่ากับเราใส่เนื้อหาให้กับเว็บไซต์นั้น ลองย้อนถามตัวเราดูว่าที่เราอุตสาห์ใส่เนื้อหาให้กับเว็บไซต์เขานั้น เราได้อะไรตอบแทนบ้าง? จริงๆ แล้วก็มีหลากหลายแนวทางที่เราจะทำโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง อย่างเช่น แชร์สินค้า แชร์บริการของตนเอง เป็นต้น ขอแชร์ด้วยคน

ที่จะแนะนำต่อไปนี้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ คือ การแชร์สินค้าแล้วได้ตังค์ (ถ้ามีคนซื้อนะ) จากเว็บไซต์ เจดีเซ็นทรัล (JD CENTRAL) ผ่านแอพ JOY PAY

ทำไมแนะนำ JOY PAY ของเว็บไซต์ เจดีเซ็นทรัล ลองอ่านเรื่องราวของเขาดูก่อนก็แล้วกัน

เจดีเซ็นทรัล (JD CENTRAL) คือบริษัทอีคอมเมิร์ซ ที่เกิดจากความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group) จำกัด บริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเจดีดอทคอม (JD.com) บริษัทค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
พันธกิจหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งบนเว็บไซต์ jd.co.th และแอพพลิเคชั่น JD CENTRAL บนมือถือ พร้อมนำเสนอหลากหลายสินค้าคุณภาพของแท้ 100% ในราคาที่ดีที่สุด รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

เจดีเซ็นทรัล (JD CENTRAL) มีความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุด ด้วยการนำเสนอสินค้ามากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่นผู้หญิงและผู้ชาย อุปกรณ์ออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ทำความสะอาดและสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น big data เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการขนส่งสินค้าอย่างเหนือชั้นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เจดีเซ็นทรัล (JD CENTRAL) ยังมุ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยในตลาดโลก และจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับโครงสร้างด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นส่งเสริมประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

สรุป คือ เป็นเว็บไซต์ขององค์กรขนาดใหญ่ เชื่อถือได้ การแชร์สินค้าจากเจดีเซ็นทรัล ผ่านทางแอพ JOY PAY ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สมัครแล้วแชร์ได้เลย ไม่เหมือนบางแอพก่อนจะแชร์สินค้าได้เราต้องเสียตังค์ก่อน ที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอีกอย่าง คือ รูปแบบของลิงค์สินค้าที่เตรียมไว้ให้เราแชร์ เขาทำได้ดีมาก แชร์ออกมาแล้วดูสวยงาม รู้เรื่อง เข้ากับทุกโซเชียลมีเดียได้ดี ด้วยเหตุนี้แหละ จึงเป็นที่มาของคำว่า ขอแชร์ด้วยคน

รูปแบบการแชร์บนเพสบุ๊ค
รูปแบบการแชร์บนไลน์
ขอแชร์ด้วยคน
การแชร์ในลักษณะที่เป็นรูปภาพ

ใครที่สนใจโหลดแอพเลย ค้นคำว่า JOY PAY ที่ Play Store เจอแล้วติดตั้ง จากนั้นเปิดแอพสมัครใช้งาน ทำตามไม่กี่ขั้นตอน ก็เรียบร้อย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เสร็จแล้วเข้าระบบหาสินค้าที่ต้องการ เริ่มการแชร์ได้เลย สำหรับผู้แนะนำในขั้นตอนการสมัครถ้าจะใส่ก็ใส่เป็น 38993 ก็ได้ ซึ่งเป็นรหัสของผู้เขียนเอง ไม่อยากใส่ก็ข้ามไปได้เลย ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของแอพนี้ ไม่จำเป็นต้องใส่ผู้แนะนำ ไม่เหมือนบางแอพบังคับให้ใส่อยู่นั่นแหละ

ถามว่าทำไมไม่แนะนำ SHOPEE หรือ LAZADA? ตอบได้เลยว่า ยุ่งยากกว่า JOY PAY เยอะ ไม่เหมาะกับมือใหม่

ลองดูนะ ว่างๆ ไม่รู้จะแชร์ อะไร ก็จัดไป JOY PAY

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ประโยคนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิต

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้นหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

เห็นพืชที่ปลูกในสวนแล้ว ทำให้คิดถึงพุทธศาสนสุภาษิตบทดั่งกล่าวมานั้น ซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล พิสูจน์ได้ สิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลมารองรับ ย่อมไม่ใช่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้

ถ้าจะยกประโยคที่เป็นภาษาบาลีก็ตามนี้ ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ แปลออกมาแล้วก็ตามหัวข้อเลย หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

ความจริงพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ยังมีต่ออีก คือ กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ เมื่อแปลโดยอรรถแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อทันที ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นั่นเอง

ทำสวนไปก็พิจารณาข้อธรรมไป การที่จะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเลย อะไรที่คิดว่าดีแล้วก็ปฏิบัติ แค่นี้ก็ได้ชื่อปฏิบัติธรรมแล้ว ผลของการปฏิบัติดีก็ย่อมได้ดี เหมือนกับอยากกินอะไรก็ปลูก เพราะปลูกอะไรก็ย่อมได้กินสิ่งนั้น ปลูก มะเขือ ก็ได้กินมะเขือ ปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วย

ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่าน

ลาซาด้าหาอะไรก็เจอ

 ลาซาด้าหาอะไรก็เจอ ไม่เชื่อลองเข้าไปหาดู ได้เลยตามลิงค์

ลาซาด้าหาอะไรก็เจอ

ตั้งแต่มาอยู่ ต.จ.ว. สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หลายชิ้น รวมทั้งมีดถางไร่ตามรูปข้างบน เอาไว้ลุยสวน ว่างๆ ก็ไปบูรณาการสวนที่คุณพ่อวางมือแล้ว

จริงๆ มีหลายอย่างที่สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยภาพรวมยังไม่ประสบกับความผิดหวังใดๆ พึงพอใจพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า และ การขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งช่วงที่มีมาตรการต้านโควิดที่ไม่ให้ผู้คนสัญจรไปมา ให้หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้าน จะได้รับของเร็วมาก คงเนื่องจากกิจการด้านขนส่งสิ่งของได้รับการยกเว้น

ความพึงพอใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ ลาซาด้าหาอะไรก็เจอ ถือเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่เว็บหนึ่ง ข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อของออนไลน์ทุกวันนี้ คือ ไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ของมาหรือเห็นของก่อนค่อยจ่าย ที่เรียกว่าเก็บเงินปลายทางนั่นเอง แถมหากสินค้าไม่ตรงปกก็สามารถปฏิเสธการรับได้ จึงแทบไม่มีความเสี่ยงใดๆ

ใครที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปเดินซื้อของให้เมื่อยขา แค่เลือกสินค้าผ่านทางหน้าเว็บ ทำการสั่งซื้อ แล้วรอรับของ รอจ่ายตังค์อยู่ที่บ้าน ลองดูที่ลาซาด้า แล้วจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะ ส่วนความหลากหลายของสินค้านั้นไม่ต้องห่วงที่ ลาซาด้าหาอะไรก็เจอ ตามที่เขาโฆษณาไว้นั่นแหละ

เพลงไม่มีลิขสิทธิ์

เพลงไม่มีลิขสิทธิ์ เชิญนำไปใช้ตามอัธยาศัย

ขอบคุณ ช่อง No-Copyright Music For YouTube Creators บนเว็บไซต์ ยูทูปดอทคอม

No-Copyright Music หรือ เพลงไม่มีลิขสิทธิ์ มีทุกแนวเพลง เข้าไปดาวน์โหลดเอามาใช้ได้ฟรีๆ สำหรับผู้สร้างเนื้อหาอย่างเช่น YouTube และสำหรับเนื้อหาอื่นๆ

เพลงไม่มีลิขสิทธิ์

 

แปลงค่าเงิน

แปลงค่าเงิน ง่ายๆ ทรงอาจดอททูเดย์ จัดให้

แปลงค่าเงิน

เรียนรู้อยู่กับบ้าน

เรียนรู้อยู่กับบ้าน
เรียนรู้อยู่กับบ้าน
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันนี้ถือเป็นวันหยุดราชการ โรงเรียนหยุด 1 วัน เป็นวันหยุดราชการ ที่เพิ่งจะถูกประกาศใช้วันนี้เป็นวันแรก โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันนี้ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา

ทั้งวันไม่ได้พาตัวแสบไปเที่ยวไหน ก็เลยมอบอิสระให้เต็มที่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ เอาเข้าจริงๆ ต่อให้ชอบสักแค่ไหน เพียงไร ก็ไม่ถึงกับติดหนึบอยู่กับคอมพิวเตอร์ได้ทั้งวัน รู้จักพัก รู้จักหยุดโดยไม่ต้องบอก บางทีปล่อยให้เล่นไปเลยจนเบื่อ ก็มีข้อดีมากกว่าการบอกให้เลิกเล่น เพราะบางทีบอกให้เลิก ก็รู้สึกได้ว่ายิ่งบอกเหมือนยิ่งยุ

ถามว่าให้ลูกอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ ดีไหม? แน่นอน ไม่ดี และจะยิ่งไม่ดีหนักขึ้นไปอีก หากให้เล่นโดยไม่ให้อยู่ในสายตา

อย่างไรก็ตามเด็กสมัยนี้ มือถือ คอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นของเล่นสำหรับเขา จะไม่ให้เล่นเลย เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่อยากจะแนะนำ ก็คือ อย่าให้ลูกเก่งกว่า ถ้าเป็นไปได้ พยายามเก่งกว่าลูกให้ได้ เพราะเราจะควบคุมได้ ซึ่งมีช่องทางสำหรับควบคุมและจำกัดการเล่นได้หลากหลายวิธี

เรียนรู้อยู่กับบ้าน

แม้จะปล่อยให้เล่นได้ตามใจชอบ แต่ขอบเขตของการเล่นก็ไม่ได้ไกลนักกับคำว่า เรียนรู้อยู่กับบ้าน

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า น้องเว็บไซต์ ด.ช. ธนชาต แสนโคตร อายุ 6 ปี ผ่าตัดครั้งแรกในชีวิต ตัดทอนซิลที่โตออก

อ่านเพิ่มเติม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

สงกรานต์ที่เงียบเหงา

สงกรานต์ที่เงียบเหงา สงกรานต์ปี 62 วันครอบครัว ไม่ได้พาครอบครัวไปไหน ไม่ได้พาครอบครัวไปหาครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด ตั้งใจไว้ว่าหลังสงกรานต์ค่อยไป

อ่านเพิ่มเติม สงกรานต์ที่เงียบเหงา