VOICE TV

voice tv สด

VOICE TV


VOICE TV

Voice TV สถานีโทรทัศน์แนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการรายงานข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทุกมุมโลก นำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจในมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตและสังคม

เปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการเข้าถึงข่าวสารด้วยการผสมผสานผ่านสื่อ 2 รูปแบบทั้งทาง Internet ในรูปแบบของInternet TV และการออกอากาศผ่านจานดาวเทียม ทำให้ทุกเนื้อหาของ Voice TV สามารถเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็น เพื่อช่วยกันค้นหาคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมไทยด้วยการสื่อสารแบบสองทาง ผ่านระบบเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ

แหล่งข้อมูล ช่อง voice tv บนยูทูป