เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา พุทธศาสนสุภาษิต ธรรมะสอนใจ เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

ความพยายามมีประโยชน์มากมาย ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย และความสำเร็จในชีวิตได้ ทำให้มนุษย์มีชีวิตแตกต่างกัน เมื่อมีความพยายาม ไม่รู้สิ่งใด ก็จะรู้ได้ ทำสิ่งใดไม่ได้ ก็จะทำได้

Visited 50 times, 1 visit(s) today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที