หน้าที่ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

หน้าที่ของ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน

บันทึกไว้ให้นักเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ ม.5 อ่าน หรือใครที่หลงเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์ ของ ทรงอาจดอททูเดย์ จะอ่านก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ดีเสียอีก อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

อุปกรณ์ประเภทนี้มีเยอะมาก เลิกใช้ไปแล้วก็มี และเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็น่าจะมี เพราะอุปกรณ์ลักษณะนี้มันคือเทคโนโลยีที่หยุดนิ่งไม่ได้ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในลักษณะของการใช้งาน ขอยกหน้าที่ของอุปกรณ์มาให้ดูสัก 7 รายการหน้าที่ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

รีพีตเตอร์ (Repeater) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะเคยถูกรบกวนหรือผิดพลาด และทำหน้าที่นำสัญญาณจากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่ง เช่น จากไฟเบอร์ออปติกมายังโคแอ๊กเซียล

โมเด็ม (Modem) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก (อุปกรณ์ตัวนี้ไม่น่าจะมีใครใช้แล้ว)

ฮับ (HUB) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิลในเครือข่าย

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

เราน์เตอร์ (Router) ทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายเคเบิล

เกตเวย์ (Gateway) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่มีขีดจำกัด แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบเครือข่ายและโพรโตคอล

อุปกรณ์ที่นำหน้าที่มาให้อ่านนี้แค่บางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายอุปกรณ์ ผู้สนใจใคร่รู้พึงศึกษาหาความรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อไป

Visited 21 times, 1 visit(s) today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที