ลาก่อน ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2565

วันนี้ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 วันสุดท้ายของภาคเรียน ลาก่อน ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2565ลาก่อน ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2565

ลาก่อน ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2565

เว็บไซต์ เด็กชาย ธนชาต แสนโคตร เสร็จสิ้นทุกภารกิจของเทอม1 ปีการศึกษา 2565 หยุดยาว 1 เดือน ไว้เจอกันใหม่นะ บ้านบาง และเพื่อนๆ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 ซึ่งเป็นกำหนดการเปิดเรียนวันแรกของ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที