รักแท้แม่เรา

รักแท้แม่เรา

รักแท้แม่เรา

รักแท้แม่เรา บอกว่ารักแม่อย่างเดียว ไม่พอ ต้องเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยว่า “แม่ คือ พระอรหันต์ของลูก” วันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอบคุณเพลงประกอบ รักแท้แม่เรา ขับร้องโดย พรศักดิ์ ส่องแสง

รักแท้แม่เรา

Spread the love

เผยแพร่โดย

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที