พึงยกย่อง คนที่ควรยกย่อง

พึงยกย่อง คนที่ควรยกย่อง

ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ คำอ่าน ปัคคันเห ปัคคะหาระหัง พึงยกย่อง คนที่ควรยกย่อง พุทธศาสนสุภาษิต ธรรมสอนใจ

พึงยกย่อง คนที่ควรยกย่อง

คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้กับสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะบ่อยครั้งที่คนในสังคมบางคนบางกลุ่ม ไม่ได้พินิจพิจารณาให้ดี ด่วนตัดสินใจไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง

ก่อนที่จะยกย่องใคร พึงพิจารณาถึงคุณสมบัติของคนที่ควรยกย่องให้ดี
ซึ่งมีอยู่หลายประการด้วยกัน อย่างเช่น เป็นคนที่พูด คิด อะไร อย่างผู้มีปัญญาสำรวมรักษาอินทรีย์ มีสีลาจารวัตร ไม่เพิ่งโทษผู้อื่น ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ อย่างนี้ เป็นต้น

Visited 47 times, 1 visit(s) today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที