ความประเสริฐของมนุษย์

ความประเสริฐของมนุษย์

ธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตได้สร้างสังคมมนุษย์ให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าสังคมที่มีทัศนคติดีงาม หรือมนุษย์ผู้ใช้ชีวิตอย่างสุขเกษมสำราญก็ตาม เหล่านี้มิใช่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปกว่าที่เราจะให้เป็นไปได้ กล่าวคือ ความเป็นไปได้ของสวรรค์บนพื้นพิภพ ธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตได้มอบเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตให้แก่มนุษย์ นี่คือสัจธรรม ส่วนพืชและสัตว์นอกเหนือจากมนุษย์ได้รับอิสรภาพแต่เพียงในขอบเขตจำกัดเท่านั้น ตรงจุดนี้คือ ความประเสริฐของมนุษย์ อ่านเพิ่มเติม ความประเสริฐของมนุษย์

จดหมายจากยมบาล

จดหมายจากยมบาล จดหมายจากยมบาล ธรรมะ จาก ห้องพระ ทรงอาจดอททูเดย์ อ่านเพิ่มเติม จดหมายจากยมบาล

อดทนได้ก็ได้บุญ

อดทนได้ก็ได้บุญอดทนได้ก็ได้บุญ พึงใช้ปัญญาในทางที่ดี แล้วจะดีต่อใจ อ่านเพิ่มเติม อดทนได้ก็ได้บุญ

เดินสายกลางสร้างความดี

ทางสายกลางเดิน ทางสายกลาง และ สร้างความดี กันเถิด

อ่านเพิ่มเติม เดินสายกลางสร้างความดี

คิดเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราง่ายกว่า

เปลี่ยนแปลงตัวเองคิดเปลี่ยนเขา เปลี่ยนแปลงตัวเอง ง่ายกว่า อ่านเพิ่มเติม คิดเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราง่ายกว่า

ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง

ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง

มองโลกในแง่ดีชีวีสวยงาม

มองโลกในแง่ดีองโลกในแง่ดี ชีวีสุขสันต์ ธรรมะกับชีวิต อ่านเพิ่มเติม มองโลกในแง่ดีชีวีสวยงาม

สิ่งที่จีรังยั่งยืนคือความดี

พึงทำความดี เพราะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อ่านเพิ่มเติม สิ่งที่จีรังยั่งยืนคือความดี

ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์

ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ ธรรมะ จาก ห้องพระ อ่านเพิ่มเติม ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์

สาวเอยพ่อจะบอกให้

สาวเอยพ่อจะบอกให้สาวเอยพ่อจะบอกให้ ธรรมะดีๆ จาก ห้องพระ อ่านเพิ่มเติม สาวเอยพ่อจะบอกให้

จิตใจดีย่อมได้สิ่งที่ดี

จิตใจดีย่อมได้สิ่งที่ดี สาระธรรมดีๆ จาก ห้องพระ ทรงอาจดอททูเดย์ อ่านเพิ่มเติม จิตใจดีย่อมได้สิ่งที่ดี

สายใยวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งรัก

สายใยแห่งรักสายใยแห่งรัก อันยิ่งใหญ่ อ่านเพิ่มเติม สายใยวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งรัก