เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เกี่ยวกับข้อมูล อย่างเช่น การจัดหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ว่านั้นจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ แน่นอนจะต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จึงอาจเรียกได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ นั่นเอง อ่านเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ของ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน

บันทึกไว้ให้นักเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ ม.5 อ่าน หรือใครที่หลงเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์ ของ ทรงอาจดอททูเดย์ จะอ่านก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ดีเสียอีก อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

อุปกรณ์ประเภทนี้มีเยอะมาก เลิกใช้ไปแล้วก็มี และเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็น่าจะมี เพราะอุปกรณ์ลักษณะนี้มันคือเทคโนโลยีที่หยุดนิ่งไม่ได้ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในลักษณะของการใช้งาน ขอยกหน้าที่ของอุปกรณ์มาให้ดูสัก 7 รายการหน้าที่ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

รีพีตเตอร์ (Repeater) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะเคยถูกรบกวนหรือผิดพลาด และทำหน้าที่นำสัญญาณจากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่ง เช่น จากไฟเบอร์ออปติกมายังโคแอ๊กเซียล

โมเด็ม (Modem) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก (อุปกรณ์ตัวนี้ไม่น่าจะมีใครใช้แล้ว)

ฮับ (HUB) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิลในเครือข่าย

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

เราน์เตอร์ (Router) ทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายเคเบิล

เกตเวย์ (Gateway) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่มีขีดจำกัด แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบเครือข่ายและโพรโตคอล

อุปกรณ์ที่นำหน้าที่มาให้อ่านนี้แค่บางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายอุปกรณ์ ผู้สนใจใคร่รู้พึงศึกษาหาความรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อไป

เว็บเบราว์เซอร์และเวิลด์ไวด์เว็บ

อ่านเพิ่มเติม เว็บเบราว์เซอร์และเวิลด์ไวด์เว็บ