คะแนนคอมพ์ 2/2561

วิชาคอมพิวเตอร์22561 ความหมายคือ คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2/2561

วิชาคอมพิวเตอร์22561

ดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะได้ไฟล์ score261.zip ซึ่งเป็นไฟล์ที่บีบอัดข้อมูลเอาไว้ และเข้ารหัสผ่านไว้ด้วย ขณะทำการขยายไฟล์ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสผ่านสำหรับส่งงานในห้องคอมพิวเตอร์ ของภาคแรก ปีการศึกษา 2561 (จำไม่ได้ให้ติดต่อตามช่องทางที่บอกไว้ข้างล่าง)

เมื่อขยายออกมาแล้วจะได้ไฟล์โปรแกรม EXCEL 3 ไฟล์ ซึ่งก็คือ ไฟล์ของ ม.3 ม.4 และ ม.5 ม.6 ให้เปิดดูตามระดับชั้นของตัวเอง

มีข้อสงสัยประการใด สะดวกให้ติดต่อครู 2 ช่องทาง นี้ คือ ทางไลน์ไอดี songarj และเฟสบุ๊คนี้ https://www.facebook.com/songarj.s