golden fly series 2023

25.2.2566 น้องเว็บไซต์ ชมงานกีฬากระโดดค้ำ กระโดดไกล golden fly series 2023

golden fly series 2023

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Golden Fly Series เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยในรายการ Golden Fly Series 2023 bangkok เป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกด้วยอุปกรณ์ The FlySwat ลานวิ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์โดย โกลด์เด้น ฟลาย สปอร์ต ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กระโดดค้ำถ่อ และกระโดดไกล

งานนี้สอนให้รู้ว่า “ยิ่งสูงยิ่งดี”