ไบรท์ทีวีออนไลน์

ดูรายการทีวี ไบรท์ทีวีออนไลน์ แชนแนล ดูย้อนหลัง

ไบรท์ทีวีออนไลน์

ไบรท์ทีวีออนไลน์ (อังกฤษ: Bright TV) เป็นช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด (เดิมคือ บริษัท สามเอ มาร์เก็ตติง จำกัด) เสนอรายการข่าวสารที่เจาะลึก และสาระบันเทิงรวมถึงละครชุด ได้เข้าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่องข่าว มาด้วยมูลค่า 1,298 ล้านบาท

โดยเริ่มทดลองออกอากาศ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ไบรต์ทีวีได้คืนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม ปีเดียวกัน ตลอด 5 ปีที่ออกอากาศ ทำรายได้รวม 798 ล้านบาท อันดับเรตติ้งดีที่สุด 20 ในปี 2561