แผนรักแผนร้ายย้อนหลัง

ละครช่องวัน แผนรักแผนร้ายย้อนหลัง ทุกตอน ช่องวัน

แผนรักแผนร้ายย้อนหลัง

นักแสดง ยุทธนา เปื้องกลาง รับบท อิศร ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ รับบท กอหญ้า มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ รับบท พเยีย ทันโตวิ์ รวงงาม รับบท ชิษณุพงศ์ ปิยธิดา วรมุสิก รับบท นภดารา นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบท นภัสรพี สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ รับบท นภาจรี หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช รับบท แตง

พิศมัย วิไลศักดิ์ รับบท แม่ชื่น ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบท อรรถ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี รับบท สกุณา กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์ รับบท นพดล ประสาท ทองอร่าม รับบท ลุงเติม

กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ รับบท สุบรรณ วาโย อัศวรุ่งเรือง รับบท หมอวิชาญ ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ รับบท เจ้าแสงโชติ ภัทรา ทิวานนท์ รับบท เจ้ามะลุลี