เริงริตาย้อนหลัง

ดูละครเรื่อง เริงริตาย้อนหลัง

เริงริตาย้อนหลัง

 

“แม้เลือกเกิดไม่ได้..แต่เลือกไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่าได้” ริตากับแรงริษยาและเรื่องราวฝังใจในวัยเด็กมีมากเกินกว่าใครจะควบคุม สุดท้ายจึงกลายเป็นไฟ เผาใจตัวเอง!

อำนวยการสร้าง : สถาพร พานิชรักษาพงศ์ บทประพันธ์ : ประกายฟ้า บทโทรทัศน์ : พิง ลำพระเพิง กำกับการแสดง : โอ๋ – กฤษฎา เตชะนิโลบล สร้างสรรค์โดย : ประกายฟ้าโปรดั๊กชั่น

นักแสดง : กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เอมิกา กลิ่นประทุม, กฤษฎา พรเวโรจน์, ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, สาวิตรี สามิภักดิ์, อนันต์ บุนนาค, สุปราณี เจริญผล, ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, วรรธนะ กัมทรทิพย์,สุทธิภา คงแนวดี, ภัทร เอกแสงกุล, รัชนก แสง-ชูโตเริงริตาย้อนหลัง

ข้อมูลละครจาก YOUTUBE แชนแนล GMM25