ศนิปาฏิหาริย์เทพพระเสาร์ตอนที่35

ศนิปาฏิหาริย์เทพพระเสาร์ตอนที่35 ดูย้อนหลัง ซีรี่ส์ ภารตะพันล้าน JKN

ศนิปาฏิหาริย์เทพพระเสาร์ตอนที่35

เรื่องราวอิงตำนานของพระเสาร์ (God Shani) จ้าวแห่งความยุติธรรม ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีพลังมหาศาลที่สุดในกลุ่มดาวนพเคราะห์ พระเสาร์ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำลายล้าง จึงได้รับการควบคุมดูแลจากพระวิษณุและพระศิวะ พระเสาร์ต้องคอยรักษาสมดุลของความดีและความชั่วของทั้งจักรวาล และลงโทษผู้ที่กระทำชั่ว โดยให้บทเรียนแก่คนบาปเหล่านั้น

ข้อมูลละครจาก JKN เว็บไซต์ https://www.jknglobal.com

เกี่ยวกับเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ของทางกลุ่มบริษัท และยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ประวัติ

บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท โดยเริ่มแรกบริษัทดำเนินธุรกิจจากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาทิ สินค้าดีวีดีชุด เสื้อยิ้มให้พ่อ น้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้สิทธิ์ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด)

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จนเมื่อประเทศไทยอยู่ในช่วงประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จึงได้ดำเนินการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของงบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัดให้กับบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 และได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บริษัทขายลิขสิทธิ์ประเภทซีรีส์ การ์ตูน สารคดี จากหลากหลายประเทศ อย่าง เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐ จำหน่ายเป็นลิขสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทุกระบบ รวมถึงผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ และโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าง ดีวีดี และบลูเรย์

บริษัทย่อย

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 4 บริษัทคือ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด, บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด, บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในทั้ง 4 บริษัท

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ซื้อกิจการ JKN Global Living มูลค่า 49 ล้านบาท พร้อมร่วมทุนตั้ง "เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี" ด้วยทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท และ JKN ถือหุ้น 51% ใช้เงินลงทุนตามสัดส่วนไม่เกิน 27 ล้านบาท หวัง 2 บริษัทใหม่ที่ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความสวยงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป็นธุรกิจน่าสนใจมีศักยภาพ อีกทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจทีวีเป็น "เจเคเอ็น ไลฟ์" เพื่อเปิดช่องทางทำเงินได้มากขึ้น

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่ามีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด (JKN Global Living) จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ น.ส.พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และนางพิสมัย ลิขิตอำนวย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (ชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ 25.00 บาท) ในราคาหุ้นละ 49.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 49 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JKN Global Living แล้วเสร็ไตรมาส 2 ปี 2564

ซื้อกิจการ JKN Global Living

ทั้งนี้ JKN Global Living มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจการผลิต จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความสวยงามและสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยผ่านการถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย 5 บริษัท ดังนั้น ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นใน JKN GlobalLiving บริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยของ JKN Global Living ทั้งสิ้น 5 บริษัทคือ บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด บริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เจเคเอ็น หมี่วอย จำกัด บริษัท เจเคเอ็น ทูฟิต ฟู๊ด จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมมิลี่ จำกัด

JKN MNB

พร้อมกันนี้ บอร์ดยังได้อนุมัติให้ตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จำกัด หรือ JKN MNB ด้วยทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาท โดย JKN จะถือหุ้น 51% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัท เอ็ม เอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ถือ 49% เพื่อประกอบธุรกิด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม โดย JKN ใช้เงินลงทุนจากทุนหมุนเวียนไม่เกิน 27 ล้านบาท คาดจัดตั้ง JKN MNB แล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2564

สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JKN Global Living และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัท JKN MNB ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจประเภทใหม่ทั้งการผลิต จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความสวยงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีศักยภาพ และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้