คัมภีร์วิถีรวยย้อนหลัง

คัมภีร์วิถีรวยย้อนหลัง

คัมภีร์วิถีรวยย้อนหลัง

เป็นรายการนำเสนอประเด็นข่าวด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่-กลาง-เล็ก รวมไปถึงการเสนอแนะการทำธุรกิจจากผู้ที่ประสบผลสำเร็จ และ พูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพร้อมแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิต ,นำเสนอเรื่องราวในด้านการสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ชมสามารถต่อยอดและนำไปเป็นแบบอย่างในการริเริ่มทำธุรกิจ

แหล่งข้อมูล

คัมภีร์วิถีรวย

Spread the love