1 วงแลน กับ เน็ต 2 สาย

1วงแลนเน็ต2สาย ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่เน็ตแค่สายเดียว หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าเดียว อาจมีปัญหาเรื่องความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละเครื่อง วิธีแก้โดยไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนัก สามารถทำได้ด้วยการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีก 1 ผู้ให้บริการ เมื่อได้เน็ตมา 2 สายแล้ว จะจัดสรรปันส่วนในการใช้งานอย่างไร อันนี้เป็นปัญหาที่ผู้ดูแลระบบต้องจัดการ

1วงแลนเน็ต2สาย

สำหรับวงแลนที่เน้นเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งเครื่อง Server อะไรให้ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถใช้เน็ต 2 สายได้แบบสบายๆ ไปพร้อมๆ กัน

ขอยกตัวอย่างห้องคอมพิวเตอร์ที่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ต้องการแบ่งให้ใช้อินเทอร์เน็ต 2 สายๆ ละ 20 เครื่อง โดยประมาณ

จัดการหมายเลขไอพีของเราน์เตอร์

อันดับแรกต้องไปจัดการระบบการจ่ายไอพีก่อน เราน์เตอร์ 2 เครื่อง หมายเลขไอพีจะต้องไม่ชนกัน สมมุติว่าใช้อินเทอร์เน็ตของทรู กับ 3BB อาจกำหนดไอพีของ 3BB ให้เป็น 192.168.1.1 ส่วนของ TRUE กำหนดให้เป็น 192.168.1.2

ให้จ่ายหมายเลขไอพีโดยอัตโนมัติ

กำหนดให้เราน์เตอร์ทั้ง 2 เครื่อง แจกจ่ายหมายเลขไอพีโดยอัตโนมัติ โดยเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ DHCP SERVER แล้วกำหนดว่าให้เราน์เตอร์ตัวไหนจ่ายไอพีตั้งแต่หมายเลขที่เท่าไร โดยกำหนดตั้งแต่หมายเลขเริ่มต้น จนถึงหมายเลขสิ้นสุด ต้องกำหนดรวมแล้วแต่ละเครื่องให้มีหมายเลขไอพี ประมาณเครื่องละไม่เกินสามสิบหมายเลข

1 วงแลน กับ เน็ต 2 สาย
รูปที่ 1 กำหนดช่วงการจ่ายไอพีของเน็ตสายที่ 1

รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างของการกำหนดหมายเลขไอพีที่จะแจกให้กับเครื่องภายในวงแลน โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข 192.168.1.100 จนถึง 192.168.1.130 รวมแล้ว 30 หมายเลข

1วงแลนเน็ต2สาย
รูปที่ 2 กำหนดการแจกจ่ายหมายเลขไอพีเราน์เตอร์ตัวที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการกำหนดค่าให้กับเราน์เตอร์ตัวที่ 2 หรืออินเทอร์เน็ตอีก 1 สาย หน้าตาจะคล้ายๆ กัน แต่ให้สังเกตุที่หมายเลขไอพี ไปเริ่มต้นที่ 192.168.1.200 จนสิ้นสุดที่ 192.168.1.250 รวมแล้ว 50 หมายเลข ทำไม? ต้องกำหนดไว้เยอะขนาดนี้ คำตอบคือ เผื่อไว้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือภายนอกที่จะเข้ามาขอใช้งานด้วย

ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปที่ Switching HUB

เราน์เตอร์ และ Switching HUB
รูปที่ 3 เราน์เตอร์ และ Switching HUB

ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเราน์เตอร์ไปที่ Switching HUB โดยใช้สายแลน ซึ่งปกติจะมีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์อยู่แล้ว ส่งสัญญาณไปทั้ง 2 เส้น อาจเข้า Switching HUB ตัวเดียวกัน หรือถ้ามี Switching HUB 2 ตัว อาจต่อเราน์เตอร์ตัวที่ 1 ไปที่ Switching HUB ตัวที่ 1 เราน์เตอร์ตัวที่ 2 ต่อเข้ากับ Switching HUB ตัวที่ 2 ถ้าใช้วิธีหลัง อย่าลืมว่า Switching HUB ทั้ง 2 ตัวต้องเชื่อมต่อกันด้วย

ตั้งค่าที่เครื่องลูก หรือ เครื่องที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ด้วย

1วงแลนเน็ต2สาย
รูปที่ 4 ตั้งค่า TCP/IPv 4 ของเครื่องที่จะใช้อินเทอร์เน็ตด้วย

อธิบายง่ายๆ ก็คือ ทำให้เครื่องที่จะใช้อินเทอร์เน็ตด้วยรับหมายเลขไอพีโดยอัตโนมัติ โดยเข้าไปในส่วนของเครือข่าย TCP/IPv4 แล้วเลือกตั้งค่าตามรูปได้เลย หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยเข้ามายุ่งในส่วนนี้ ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะที่บอกให้ตั้งค่านี้ ถือเป็นค่าปกติอยู่แล้ว

จบขั้นตอน 1 วงแลน กับ เน็ต 2 สาย หรือ 1วงแลนเน็ต2สาย แค่ทำตามที่ได้นำเสนอมาและใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว มาตั้งค่าเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถใช้เน็ต 2 สาย ใน 1 วงแลนได้แล้ว เน็ตอืดช้า ไม่ได้ดั่งใจ ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

หากอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหน ใช้อินเทอร์เน็ตจากเราน์เตอร์เครื่องไหน วิธีดูง่ายๆ ก็ให้สังเกตหมายเลขไอพี ถ้าตามตัวอย่าง เครื่องไหนได้รับหมายเลขไอพี ตั้งแต่ 200 (3 หลักหลัง) ขึ้นไป ก็แสดงว่าใช้อินเทอร์เน็ตจากเราน์เตอร์เครื่องที่ 2 ซึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตจาก TRUE นั่นเอง ตรงกันข้าม ถ้าได้รับหมายเลขไอพีที่ต่ำกว่าก็แสดงว่าใช้อินเทอร์เน็ตจาก 3BB

หรือหากจะเอาข้อสังเกตที่ง่ายกว่านั้น ก็แค่ดูหมายเลข Gateway ของแต่ละเครื่อง หมายเลข Gateway 192.168.1.1 ใช้เน็ตของ 3BB หมายเลข Gateway 192.168.1.2 ใช้เน็ตของ TRUE

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที