เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เกี่ยวกับข้อมูล อย่างเช่น การจัดหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ว่านั้นจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ แน่นอนจะต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จึงอาจเรียกได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ นั่นเอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อาศัยแค่เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว เฉพาะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักทางด้านอื่นด้วย เช่น ด้านโทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย เป็นต้น

ประโยชน์ทางด้านการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต หลายด้าน หากชี้เฉพาะเจาะจงทางด้านการศึกษา ก็ถือว่าเห็นภาพค่อนข้างชัดเจน การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อทำรายงาน หรือเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป การเข้าถึงแหล่งคลิปวีดีโอขนาดใหญ่อย่าง เว็บไซต์ยูทูปดอทคอม แล้วเรียนรู้เรื่องราวที่สนใจในรูปแบบของคลิปวีดีโอ สามารถทำได้ หรือ เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย และหากรู้จักแยกแยะ สนใจเฉพาะในเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ข้อมูลในรูปแบบนี้จัดเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ยังมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอื่นๆ อย่างเช่น แอปต่างๆ บนมือถือ บนคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ ก็มีหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะให้ได้เลือกใช้งาน

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษานั้น มีหลากหลายรูปแบบ เข้าถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประโยคที่มีความหมายกลางๆ ซึ่งแน่นนอน หากจะพูดว่า เป็นเทคโนโลยที่เป็นดาบสองคม ก็ย่อมได้ เพราะสามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษ แม้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากทางด้านการศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าถึงแล้วศึกษาในด้านใด?

**ตัวอย่างบททดสอบ 4 (test4) นักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อ.ก.ว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 1/2562

 284 total views,  1 views today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที