มาฆบูชา 2566

มาฆบูชา 2566 ประทีปแห่งธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน ๓

มาฆบูชา 2566

5 มีนาคม 2566 กับกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ๒๕๖๖ ที่ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

มาฆบูชา 2566

มาฆบูชา 2566