พารากราฟสุดท้าย

ดูข่าวสะดุดหูกับคำว่า พารากราฟสุดท้าย ที่นักข่าวอ่าน จริงๆ ถ้าจะให้เข้าใจความหมายกันทุกระดับอาจใช้คำว่า ย่อหน้าสุดท้ายก็ได้

พารากราฟสุดท้าย

ได้ยินคำนี้ชวนให้คิดถึงสมัยเป็นครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ ที่พยายามสอนให้นักเรียนเข้าใจคำว่า พารากราฟ (Paragraph) ซึ่งในแง่ของการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีวิธีบอกให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ก็เลยบอกนักเรียนไปว่า ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ เมื่อเราเริ่มต้นพิมพ์และพิมพ์ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ยังไม่กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ นั่นแหละคือ 1 พารากราฟ หรือ 1 ย่อหน้า เพราะหลังจากที่กดปุ่ม Enter แล้ว เริ่มพิมพ์ใหม่มันคือพารากราฟใหม่ หรือย่อหน้าใหม่

จากรูปข้างล่างที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ถ้าไม่พิมพ์เองอาจแยกไม่ออกว่ามีกี่พารากราฟ แต่โปรแกรมก็มีวิธีตรวจสอบง่ายๆ ให้ลากเมาส์ไปที่ต้นแถวไหนก็ได้ เมื่อหัวเมาส์กลายเป็นลูกศรแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก ถ้าการเลือกคำคลุมไปถึงตรงไหน นั่นแสดงว่ามันคือพารากราฟเดียวกัน ตามตัวอย่าง คือ ลากเมาส์ไปที่แถวที่มีคำว่า ได้ยินคำนี้ชวนให้คิดถึง… แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก ผลคือการเลือกคลุมทั้งหมดยาวไปถึงข้างล่าง โดยที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มคำข้างบนเลย ก็เพราะว่ามันคือคนละพารากราฟนั่นเอง สรุปตามรูปมี 2 พารากราฟ วิธีดั่งกล่าวมาเป็นวิธีหาพารากราฟง่ายๆ ในโปรแกรมเวิร์ดพารากราฟสุดท้าย

สดุดหูคำว่า พารากราฟสุดท้าย จากข่าว เขียนยาวมาถึงการใช้งานโปรแกรม หวังว่าคงเห็นภาพชัดเจนขึ้นกับคำว่า พารากราฟ ในแง่ของการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที