บ้านตายาย

ก่อนไปบ้านปู่ย่า แวะ บ้านตายาย ก่อนทุกครั้ง และพักค้างหนึ่งคืน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงค่อยเดินทางจาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือบ้านปู่ย่า อ.ภูหลวง จ.เลย

บ้านตายาย

ที่ อ.มวกเหล็ก มีที่ทำบุญและที่เที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะน้ำตกเหมาะแก่การไปเที่ยวชมมากช่วงนี้ เมื่อร้อนมาอยู่ใกล้น้ำเข้าไว้ย่อมเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจ

อีกอย่างที่จะลืมไม่ได้เลยคือ กะหรี่ปั๊บ อันเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอำเภอ ทุกครั้งต้องซื้อรวมทั้งครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที