บันทึกธรรมดากับบันทึกเป็น

บันทึกธรรมดากับบันทึกเป็น

ห้องคอมพิวเตอร์ แนะนำ บันทึกธรรมดากับบันทึกเป็น รู้ไว้ไม่งง

เรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควร งง! แต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำที่ งง! พอบอกให้บันทึกงาน มีบ่อยๆ ที่ได้ยินเสียงตอบกลับมาเป็นคำถามว่า “บันทึกธรรมดาหรือบันทึกเป็น?”

เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่อยากอธิบาย แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไปในภายภาคหน้า ใครที่เข้าใจแล้วก็ผ่านไป ส่วนใครที่ยังไม่แจ่มแจ้ง อ่าน! อ่านหลายๆ รอบ

บันทึกธรรมดากับบันทึกเป็น

โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป อย่างเช่น โปรแกรมในกลุ่มของ Microsoft Office จะมีสองคำสั่งนี้ คือ บันทึก (Save) และ บันทึกเป็น (Save as) ครั้งแรกที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานนั้น พอทำงานเสร็จ ให้ใช้ บันทึก ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องใช้ บันทึกเป็น เพราะถึงแม้ใช้ บันทึก ธรรมดา มันก็เหมือนกับใช้ บันทึกเป็น อยู่แล้ว สังเกตว่า โปรแกรมจะให้ตั้งชื่อไฟล์ ให้กำหนดที่อยู่ของไฟล์ ขณะไฟล์งานเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดไป แล้วเราทำงานไปเรื่อยๆ ก็ยังคงใช้ บันทึก ธรรมดา อย่าไปยุ่งกับ บันทึกเป็น

ไฟล์งานเก่าที่มีอยู่แล้ว เมื่อเปิดขึ้นมาทำงาน เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป พอใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยังคงใช้ บันทึก ธรรมดา อย่าไปยุ่งกับ บันทึก เป็น เพราะมันไม่จำเป็น เว้นแต่กรณีถัดไป ข้างล่าง

บันทึกเป็น ใช้ในกรณีที่ เปิดไฟล์งานเก่าขึ้นมาทำงาน แล้วต้องการให้มีชื่อไฟล์ที่แตกต่างจากไฟล์เดิม แบบนี้ให้ใช้ บันทึกเป็น และใช้ในกรณี ยังต้องการให้เป็นชื่อเดิมอยู่ แต่ต้องการให้ไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ ก็ใช้ บันทึกเป็น ได้ เพราะถ้าใช้ บันทึกเป็น โปรแกรมจะให้กำหนดชื่อและที่อยู่ไฟล์ใหม่ได้

สรุป บันทึกเป็น ใช้ 2 กรณี คือ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ และ เปลี่ยนที่อยู่ไฟล์ ส่วน บันทึก ธรรมดา ก็ตรงกันข้าม คือเมื่อไม่มี 2 กรณีดั่งกล่าวนั้น

 

 1,106 total views,  3 views today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที